• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

21 kwietnia 2016 roku w szkole podstawowej odbył się apel podsumowujący akcję "Tydzień życzliwości", który został ogłoszony w dniach 31 marca - 8 kwietnia. Celem tej corocznej akcji jest propagowanie pozytywnych wzorców zachowania, podniesienie poziomu kultury osobistej, propagowanie kultury języka polskiego, podkreślenie roli dobrego wychowania, dbanie o życzliwą atmosferę w szkole, przeciwdziałanie agresji i nauka kulturalnego zachowania, czyli savoir vivre.

Na początek uczniowie zostali zaproszeni do obejrzenia przedstawiania pt. "Jan Brzechwa uczy nas kultury" przygotowanego przez klasę IV a pod opieką pani Anny Rutki. Następnie podsumowana została cała akcja, którą prowadziły pani Renata Strzałkowska-Jędrasek i pani Bernadetta Basaj. W ramach "Tygodnia życzliwości" wychowawcy przeprowadzili z uczniami lekcje na temat kulturalnego zachowania w szkole (i nie tylko), życzliwości, przestrzegania regulaminów, propagowania kultury języka polskiego i zapobiegania agresji. Każda klasa opracowała też w formie plakatu "Kodeks kulturalnego ucznia", zawierający m. in. zasady zachowania podczas zajęć lekcyjnych, przerw, uroczystości szkolnych i podczas wyjazdów. Kodeksy te zostały wywieszone na drzwiach sal lekcyjnych. Wszystkie pomysły zostały zebrane, a następnie Samorząd Uczniowski przygotował wspólną dla całej szkoły wersję kodeksu, którą odczytali podczas apelu.

W ramach "Tygodnia życzliwości" uczniowie każdej z klas wybierali spośród siebie Króla lub Królową Grzeczności. Spośród uczniów klas I-III Królem i Królową Grzeczności zostali:
Oliwia Sobieszek z klasy I a
Zuzanna Kęska z klasy I b
Lena Spytek z klasy I c
Julia Pomarańska z klasy IIa
Adrian Kłos z klasy II b
Aleksandra Walczak z klasy IIc
Roksana Pietrzak z klasy IIIa
Zuzanna Kamińska z klasy IIIb

Królowie i Królowe Grzeczności z klas IV-VI wybrani w pierwszej turze przez kolegów i koleżanki z klasy oraz nauczycieli uczących to: Adrian Spytek, Oliwia Wójcik, Katarzyna Szczepanek, Jakub Piątek, Michał Dziosa, Paweł Gnyś. Uczniowie ci brali udział w drugim etapie konkursu, który polegał na zadaniach praktycznych. W wyniku tej rywalizacji Królową Grzeczności w kategorii klas IV-VI w roku szkolnym 2015/2016 została uczennica klasy Vb Katarzyna Szczepanek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zostali nagrodzeni w tym roku i mamy nadzieję, że wszystko, czego się nauczyliście będziecie nadal stosować na co dzień. Pamiętajcie - uczeń dobrze wychowany, to uczeń szanowany i lubiany.

Anna Rutka

Wykonanie: Dan-net