• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Aktualności

#SzkołaDoHymnu

Już kolejny rok społeczność uczniowska i nauczyciele włączają się do akcji MEN – "Szkoła do hymnu 2020" czyli wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”.W ten sposób chcemy włączyć się w świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.

W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii wspólne śpiewanie hymnu odbyło się w formie on-line.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z nagraniem.

"Dziel się uśmiechem" - akcja PCK

5 i 6 listopada 2020 r. w naszej szkole zostały zrealizowane zajęcia dla uczniów klas I-III w ramach programu "Dziel się uśmiechem". Program powstał w wyniku współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża i firmy Mars Polska, dołączyło do niego również Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Celem działań  skierowanych do młodszych uczniów szkół odstawowych jest edukacja dzieci w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej.

W ramach programu uczniowie otrzymali pakiety materiałów zawierające zeszyt edukacyjny "Ja i moje zęby", materiały informacyjne, szczoteczkę i pastę do zębów oraz gumę do żucia. Nauczyciele przeprowadzili z dziećmi zajęcia na podstawie przygotowanych dla nich scenariuszy, były to lekcje: Moje zęby, Idę do stomatologa, a także Wiem, co jem oraz Słodycz kontrolowana. Organizatorem akcji było Szkolne Koło PCK.

Opiekunka SK PCK
Anna Rutka

#SzkołaPamięta

Pomimo trudnego czasu pandemii, postanowiliśmy jako szkoła włączyć się do Ogólnopolskiej akcji MEN # SzkołaPamięta.

Celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

W minionych latach szkolny wolontariat organizował cykliczne akcję : "Znicz, pamiętajmy o zmarłych”. Każda klasa wraz z wychowawcami porządkowała groby, zapalała znicze dla  tych  o których zapomniano. Odwiedzaliśmy nagrobki osób zasłużonych dla naszej małej ojczyzny. Niestety upływ czasu  zniszczył  niektóre grobowce. Postanowiliśmy zorganizować kwestę na odbudowę grobowca Lewandowiczów. W dniach 1 i 2 listopada 2018 r. nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko przy współpracy z księdzem kanonikiem Augustynem Rymarczykiem, proboszczem tutejszej parafii, przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na renowację grobowca Janiny i Józefa Lewandowiczów, rodziców Anny Lewandowicz PS. „Hania”. Grób wymagał natychmiastowej odbudowy ze względu na fatalny stan techniczny, ponieważ za kilka lat miejsce pochówku rodziców naszej lokalnej bohaterki zniszczałoby i zostało zapomniane. Zachęcona dobrym efektem przeprowadzonej kwesty społeczność szkolna w  listopadzie 2019 roku  zbierała ponownie  fundusze na odnowienie grobu Zofii Sztobryn, założycielki pierwszej szkoły w Garbatce, osoby zasłużonej dla naszej małej ojczyzny. Grób rodziny Sztobrynów, w którym spoczywa Zofia Sztobryn, wymagał pilnych prac renowacyjnych.  

Zdjęcia odnowionych grobowców do obejrzenia w padlecie.

Poniżej zamieszczam i zachęcam do obejrzenia padletu z przeprowadzonej akcji #SzkołaPamięta 2020.
Monika Bernacik

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

UDZIAŁ W PROGRAMIE „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Grbatce-Letnisko w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w programie „Twoje Dane – Twoja Sprawa”.
Organizatorem programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
https://uodo.gov.pl/p/tdts

SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH INICJATYWA EDUKACYJNA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie, to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane-Twoja sprawa" prowadzonego przez organ ds. ochrony danych osobowych. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 roku pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. W roku szkolnym 2020/2021 Urząd Ochrony Danych Osobowych zrealizuje XI edycję tego programu.

Systemowa edukacja w całej Polsce

Program „Twoje dane-Twoja sprawa" – skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli – jest systemowym projektem edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych realizowanym na skalę ogólnopolską.

Rocznie przystępuje do niego ponad 300 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach. Statystycznie rocznie Program realizuje ok. 3000 nauczycieli oraz 40000 uczniów.

Program „Twoje dane-Twoja sprawa" od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas lekcji, pogadanek oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Dwa etapy realizacji programu Program jest realizowany w dwóch etapach:
- najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy m.in. biorą udział w dwudniowej konferencji szkoleniowo-informacyjnej, podczas której UODO przekazuje im pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację Programu. Materiały te i informacje są obowiązkowo przekazywane również radom pedagogicznym,
- w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

Szczegółowe informacje o programie: https://uodo.gov.pI/pl/p/

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACYJNYM UODO DLA SZKÓŁ

Urząd Ochrony Danych Osobowych realizuje od 2009 roku ogólno polski program edukacyjny "Twoje dane-Twoja sprawa". Istotą jego działań jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności. Program realizowany jest poprzez zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i warsztaty tematyczne.

Jakie są korzyści dla uczniów?
- wykazują się pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi, aktorskimi i sportowymi,
- zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dot. Skutecznej ochrony siebie,
- aktywnie spędzają czas
- uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i in.

Jakie są korzyści dla nauczycieli?
-uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, podczas których uzyskują wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne,
- zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty,
- doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami.

Jakie są korzyści dla szkół?
- umożliwia podnoszenie kwalifikacji kadrze,
- promuje szkołę w środowisku lokalnym,
- przyczynia się do podniesienia świadomości uczniów na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa.

 

Poradnik dla szkół,  dostępny na stronie internetowej UODO pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik  (załącznik o nazwie "Poradnik dla szkół"),

"Ratowniczek" PCK

Pokazy udzielania pierwszej pomocy pod nazwą "Ratowniczek - pomaga Ci pomagać" organizowane przez PCK przeznaczone są dla uczniów klas I-III i przedszkolaków. Założeniem akcji jest nauka umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji, udzielania pierwszej pomocy i korzystania z apteczki.

W tym roku, 21 października, pokazy odbyły się już po raz XII, jednak ze względów bezpieczeństwa miały formę zdalną. Tego dnia uczniowie należący do Klubu Wiewiórka PCK zorganizowali je w swoich szkołach dla kolegów i koleżanek z klasy.

W naszej szkole do akcji włączyli się uczniowie klasy II a. Weronika Starzyk, Weronika Zawodnik i Natalia Czerwińska zaprezentowały pokaz udzielania pomocy osobie ze złamaną ręką.  Dziewczynki musiały się wykazać znajomością procedur bezpieczeństwa - w czasie pandemii podczas udzielania pierwszej pomocy należy bezwzględnie używać maseczek i rękawiczek, zadzwonić pod numer ratunkowy ze zgłoszeniem wypadku, unieruchomić i zabezpieczyć złamaną rękę, prawidłowo użyć przedmiotów znajdujących się w wyposażeniu apteczki, a przede wszystkim uspokoić poszkodowana osobę i zaopiekować się nią. Ze wszystkimi zadaniami poradziły sobie świetnie.

W nagrodę za udział w pokazach uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy i odblaski, a szkoła statuetkę "Ratowniczka".

Opiekunka SK PCK
Anna Rutka

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października każdego roku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W dniu tak szczególnym dla Dyrekcji, Nauczycieli, Katechetów oraz wszystkich Pracowników szkoły pragniemy życzyć przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, radości oraz satysfakcji z wykonywanego przez Was zawodu. Dziękujemy za trud i poświęcenie, które okazujecie każdego dnia naszym dzieciom. Jesteśmy bardzo wdzięczni za niełatwą, ale jakże piękną pracę pedagogiczną. Życzymy, by szacunek i zaufanie uczniów oraz rodziców towarzyszyły Wam w tej trudnej przygodzie, w której uczestniczycie każdego dnia.

Z wyrazami szacunku
Rada Rodziców
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

Szanowni Państwo,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć życzenia dla całego Grona Pedagogicznego i wszystkich pracowników szkoły.

Zawód nauczyciela - to misja. Dzisiejsze czasy nakładają na nauczycieli i wychowawców szczególnie ważne zadanie i ciągłą odpowiedzialność za drugiego człowieka. W znacznym stopniu -To Wy, Drodzy Nauczyciele, macie duży wpływ na to, że każdy z Waszych uczniów stanie się w przyszłości "pełnym wartości człowiekiem". Wiem, że doskonale sobie radzicie z tymi wyzwaniami. Czynicie to Państwo zresztą każdego dnia.

Serdecznie dziękuję pedagogom, pracownikom administracji i obsługi za trud, jaki podejmujecie Państwo, kształtując postawy i osobowość młodego pokolenia.

W tym uroczystym dniu - dniu Waszego święta życzę przede wszystkim zdrowia i wytrwałości, umiejętności odnajdywania w każdej sytuacji magicznego złotego środka, wyznaczania rozsądnych granic i mądrości bezstronnego oceniania oraz spełnienia marzeń w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

Bądźcie przyjaciółmi dzieci i młodzieży, bo tylko przyjaciele budują trwale, mądrze i na lata. W tym szczególnym dniu składam również najserdeczniejsze  życzenia emerytowanym Nauczycielom i Pracownikom szkoły, niech zdrowie,  uśmiech i pogoda ducha nigdy Was nie opuszczają.

Gratuluję wszystkim nagrodzonym  i odznaczonym osobom. Cieszę się razem z Państwem, że tak trudna i odpowiedzialna praca została uhonorowana.

Z wyrazami szacunku – dyrektor Agnieszka Babańca

Życzenia i podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkich nauczycieli i pracowników naszej szkoły zapraszamy do obejrzenia krótkiego programu przygotowanego przez uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Wystąpili: Ania Kołdej, Ania Kamińska, Agnieszka Waszkiewicz, Filip Matejszczak oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Piwońska.

Uczniów przygotowali: pani Anna Rutka, pani Karolina Matejszczak i pan Tomasz Kubiak.

Montaż: pani Monika Rodakowska i pan Tomasz Kubiak

Las to nie tylko drzewa - spotkanie z leśnikiem

8 października 2020 roku uczniowie klasy III i IV pod opieką pani Moniki Dąbrowskiej i pani Anny Rutki wybrali się na rajd po Puszczy Kozienickiej i na spotkanie z leśnikiem. Spotkanie to udało się zorganizować dzięki współpracy z Nadleśnictwem Zwoleń, a odbyło się ono w ramach doradztwa zawodowego. Zajęcia dla uczniów przygotował i poprowadził pan Michał Rutka, podleśniczy leśnictwa Dąbrowa.

Na początku spotkania dzieci dowiedziały się, na czym polega praca leśników, którzy opiekują się drzewami już od małej sadzonki, pielęgnują je, sprawdzają, czy są zdrowe i nie dokuczają im szkodniki. Pod okiem leśników drzewa są też pozyskiwane - z przeznaczeniem na meble, papier lub opał. Bardzo ważna dla leśników jest też ekologia, w lasach są rezerwaty, w których chronione są rzadkie gatunki roślin i zwierząt, leśnicy pilnują, by nikt bez pozwolenia nie wjeżdżał do lasu i nie wyrządzał szkód. Pod okiem pana podleśniczego uczniowie mierzyli wysokość i średnicę drzew za pomocą specjalistycznych urządzeń: średnicomierza, wyskościomierza, taśmy mierniczej, a dane z pomiarów wpisywali do raptularza. Dowiedzieli się także, do czego służy rynszpak, ośnik, numerator i cechówka oraz jak korzystać z aplikacji mBDL.

Leśnicy zapraszają do spacerów i wycieczek po lesie, przypominają jednak o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: nie wolno poruszać się po drogach leśnych samochodami, quadami i motocyklami, a także zaprzęgami konnymi. Trzeba też zwrócić uwagę na tablice ostrzegające o wycince drzew - na teren wycinki pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić. Określone zasady obowiązują też w rezerwatach i parkach narodowych, a każdy, kto wchodzi do lasu powinien pamiętać o jednym - las po jego wizycie powinien wyglądać tak samo, jak przed nią, nie wolno śmiecić i niszczyć przyrody.

Na koniec spotkania pan Michał sprawdził, czy uczniowie są spostrzegawczy, maja dobrą pamięć i predyspozycje do pracy jako leśnik. Najbystrzejsi słuchacze i obserwatorzy otrzymali w nagrodę notesy, a wszyscy uczestnicy spotkania odebrali przypinki "Przyjaciel lasu" i pamiątkowe gadżety. Książki przyrodnicze zostały przekazane też do biblioteki szkolnej.

Anna Rutka

Monika Dąbrowska

„Dzień Drzewa” w naszej szkole

10 października obchodzimy w Polsce „Dzień Drzewa”. W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew. W naszej szkole akcja ta została przeprowadzona w dniu 08.10.2020r. Swoje drzewka posadziła klasa 6a.

Celem akcji  sadzenia drzew  jest szerzenie świadomości ekologicznej młodych Polaków, jak również aktywne zaangażowanie ich w ochronę przyrody jako niezwykle cennego czynnika ekologicznego.

Nasi uczniowie  wiedzą, że sadzenie drzew jest jednym z najbardziej skutecznych i prostych sposobów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Drzewa jako największe rośliny najskuteczniej produkują tlen w atmosferze. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na ten gaz ponad 2500 ludzi. Drzewa oczyszczają powietrze, chronią przed palącym słońcem w upalny dzień oraz dają smaczne owoce.

Drzewa to nasze wspólne dobro! Zatem sadźmy drzewa!

Wykonanie: Dan-net