• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Regulaminy

Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

Pobierz Regulamin świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W GARBATCE-LETNISKO

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.
 2. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania jego postanowień w praktyce.
 3. Wypożyczenie podręcznika jest dokonywane przez Nauczyciela bibliotekarza.
 4. Zwrot Wypożyczonych podręczników Nauczyciel bibliotekarz potwierdza w bazie użytkowników.

Pobierz REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO

 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
2) poznawanie kultury i języka innych państw:
3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

Pobierz REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO

Regulamin stołówki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko

1. Uprawnieni do korzystania ze stołówki  szkolnej są uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko oraz dzieci z oddziałów Samorządowego Przedszkola „Pod Sosnową Szyszką” mających oddziały w budynku szkoły (według zasad obowiązujących w Przedszkolu Samorządowym).
2.  Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, lub których dożywianie finansuje GOPS.
3. Odpłatność za obiady
Dzienną opłatę za posiłek ustala organ prowadzący.
Opłatę za obiady należy uiścić na początku miesiąca żywieniowego.
W przypadku spóźnienia z opłatą w ustalonym terminie wpłaty na obiady, będą przyjmowane jeszcze przez 2 dni z tym, że żywienie w tym przypadku rozpocznie             się dopiero od poniedziałku następnego tygodnia.
Wpłaty na obiady przyjmowane są w świetlicy szkolnej w godzinach 800-1300.
Informacja o wysokości opłat w danym miesiącu zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w szkole.

Czytaj więcej...

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

1. Z szatni szkolnej korzystają uczniowie szkoły podczas trwania zajęć szkolnych oraz osoby obce podczas zorganizowanych w szkole uroczystości, imprez i zajęć pozalekcyjnych.

2. Pracownicy obsługi są odpowiedzialni za organizację pracy w szatni zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Osoby korzystające z szatni mają obowiązek przyszyć wieszak przy każdym okryciu pozostawianym w szatni.

4. Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać worek na obuwie zmienne.

Czytaj więcej...

Wykonanie: Dan-net