• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Kalendarz roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ w GARBATCE-LETNISKO

Lp.

Data

Zadania

1

02.09.2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2

12.09.2019

Konferencja Rady Pedagogicznej

3

18.09.2019

Spotkania organizacyjne z rodzicami uczniów

4

23.12.2019-01.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

5

17.01.2020

Wystawienie ocen za pierwszy okres

6

21.01.2020

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze

7

08.02.-23.02.2020

Ferie zimowe

8

03.02.2020

Konferencja podsumowująca pracę za pierwszy okres

9

11.2019
23.01.2020

04.2020
15.06.2020

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów
Spotkania wychowawców z rodzicami -Wyniki klasyfikacji
za I okres
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów
Spotkania wychowawców z rodzicami-Informacje odnośnie ocen
przewidywanych na koniec roku

10

21.04.-23.04.2020

Egzamin ósmoklasisty

11

09.04.-14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

12

  10.06.2020

Wystawienie ocen przewidywanych na koniec roku

13 

  22.06.2020

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2019/2020

14

  24.06.2020

Konferencja podsumowująca pracę w roku szkolnym 2019/2020

15

26.06.2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 16

27.06.- 31.08.2020

Ferie letnie

Dni otwarte (poniedziałek 16:30 – 17:30)

 1. 07.10.2019
 2. 04.11.2019
 3. 02.12.2019
 4. 13.01.2020
 5. 03.02.2020
 6. 02.03.2020
 7. 06.04.2020
 8. 04.05.2020
 9. 08.06.2020

 

Wykonanie: Dan-net