• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Informacja o ubezpieczeniu

Szanowni Państwo

ZAKRES UBEZPIECZENIA UCZNIÓW PSP W GARBATKA LETNISKO
ROK SZKOLNY 2018/2019
Suma ubezpieczenia 17 000 PLN składka   45 PLN


RODZAJ ŚWIADCZENIA

WYSOKOŚĆ WYPŁATY

Całkowity 100% uszczerbek na zdrowiu

34 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy

17 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej- choroby

17 000

Śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym

17 000

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku popełnienia samobójstwa

17 000

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu powyżej 25%

1%= 340

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:

 • Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów
 • Poparzenie
 • Odmrożenie
 • Złamanie, zwichnięcie, skręcenie, wybicie (szkoły plastyczne, muzyczne 1%=2% SU)
 • Wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu
 • Zranienia, rany szarpane, rany cięte
 • Uszkodzenia narządu słuchu oraz wzroku (szkoły muzyczne 1%=2% SU)
 • Obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji, omdleniem, utraty przytomności oraz pobicia
 • Następstwa zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu
 • Następstwa nieudanej próby samobójczej
 • Inne……………………………

 

 

% w jakim Ubezpieczony
doznał trwałego uszczerbku

Koszty nabycia środków pomocniczych, protez, gipsów miękkich, ortez, kuli, gorsetów i innych przedmiotów ortopedycznych – wg. rozporządzenia Ministra Zdrowia

4 250

Koszty odbudowy zębów stałych

do 500 zł za każdy ząb

Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów

5 100

Koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez STU ERGO HESTIA S.A

bez limitu

Zwrot kosztów leczenia- wydatki poniesione wskutek NNW na terenie RP w tym:

 • Prywatne wizyty lekarskie
 • Tomografia komputerowa, Rezonans magnetyczny, USG i inne
 • Operacyjne nastawienie kości,
 • Zdjęcie szyny z zębów
 • Założenie i zdjęcie szwów
 • Pokrycie łóżka w placówce medycznej dla opiekuna
 • Niezbędne lekarstwa i środki opatrunkowe
 • Inne…………………………..

 

 

Do 1 700

Jednorazowe świadczenie/ wypłata jeśli nie występuje trwały uszczerbek na skutek NNW
(brak uszczerbku)

 • Leczenie szpitalne min 3 dni
 • Leczenie ambulatoryjne min 14 dni ( co najmniej 2-ie wizyty lekarskie )

 

510

170

Assistance powypadkowy na terenie RP – organizacja i pokrycie kosztów przez STU ERGO HESTIA S.A.

 • Transport medyczny
 • Rehabilitacja- wizyta fizykoterapeuty, wizyta w poradni rehabilitacyjnej
 • Sprzęt rehabilitacyjny
 • Pomoc psychologa
 • Prywatna wizyta lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego
 • Prywatna wizyta Ubezpieczonego u lekarza
 • Prywatna wizyta pielęgniarki
 • Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego
 • Prywatne korepetycje
 • Opieka nad dzieckiem
 • Pomoc informacyjna
 • Telefoniczna informacja o placówkach i usługach służby zdrowia
 • Powiadomienie rodziny
 • Telefoniczna informacja medyczna oraz szpitalna

 

 

2 000 zł

Świadczenie na wypadek śmierci jednego lub obojga przedstawicieli ustawowych w wyniku NW

1 000 zł

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania: ( choroby zdiagnozowane w okresie ubezpieczenia)

 • Nowotwór złośliwy
 • Białaczka
 • Guz mózgu
 • Paraliż
 • Zapalenie mózgu
 • Wrodzona wada serca
 • Wirusowe zapalenie wątroby
 • Choroby serca
 • Przeszczep narządów, utrata kończyn, zakażenie wirusem HIV

 

 

1 000 zł

Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku:    (pobyt minimum 1 dzień)!!

 • Choroby- płatne od 1 dnia pobytu max 60 dni (zdiagnozowane w okresie ubezpieczenia)
 • NNW – płatne od 1-go dnia max 180 dni

 

40zł za każdy dzień

30 zł za każdy dzień

Świadczenie na skutek operacji w wyniku:             TYLKO U NAS

 • Choroby np. wyrostek robaczkowy

 

250 zł

 

 • OKRES UBEZPIECZENIA: 12 MIESIĘCY PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘw szkole, poza szkołą, wyjazdy szkolne,  w życiu prywatnym
 • MIEJSCE UBEZPIECZENIA: CAŁY ŚWIAT, W TYM REKREACYJNE UPRAWIANIE SPORTU
 • ZAKRES UBEZPIECZENIA:   WYPADKOWO- ZDROWOTNY, NIE TYLKO USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NASTĘPSTWA WYPADKÓW
 • FORMA UBEZPIECZENIA: BEZIMIENNA
 • PROCES LIKWIDACJI:  SZYBKI, PRZEJRZYSTY, UPROSZCZONY – załącznik, wykaz niezbędnych dokumentów
Wykonanie: Dan-net