• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Konkursy

Konkursy z okazji "Światowego Dnia Zdrowia"

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,

Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.

Powyższy fragment fraszki Jana Kochanowskiego „ Na zdrowie”, a także niełatwa sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy pokazuje nam, jak bezcennym darem jest zdrowie i życie.  Z okazji Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego 7 kwietnia  chcę Was zachęcić  do udziału w szkolnych  konkursach promujących zdrowie i zdrowy styl życia.
Cele konkursu:

 • kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności prozdrowotnych,
 • kształtowanie nawyków higienicznych;
 •  utrwalenie zasad zdrowego stylu życia;
 • wzrost poziomu świadomości  dotyczącej wpływu żywienia na zdrowie

Tematyka konkursów:
Konkurs dla uczniów klas  I-III
Konkurs plastyczny – „Kartka dla Medyka”. Konkurs jest formą podziękowania dla wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy codziennie narażają swoje zdrowie i życie  w walce z pandemią. Niech to będzie znak, że ich doceniamy i jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie.
Konkurs  dla uczniów klas IV-VI
Konkurs plastyczny „ Moje sposoby na mikroby”. Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie. Format pracy A3, technika dowolna.
Konkurs dla uczniów klas VII-VIII
Prezentacja multimedialna „Jestem tym, co jem”.  Prezentację może wykonać jeden uczeń (maksymalnie 15 slajdów).
 Sposób oceny prac: zgodność z tematyką,pomysłowość,estetyka wykonania
 Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, klasę
Czas trwania konkursu: 30.04.2021
Prace konkursowe proszę przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
                                                                                         Anna Szczypińska

Konkursy przyrodnicze „Białowieski Park Narodowy”

Drodzy uczniowie zachęcam do wzięcia  udziału w konkursach przyrodniczych dotyczących Białowieskiego Parku Narodowego. Są one organizowane przez portal puszcza.tv  i dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Tematyka konkursów:

 1. „Cała Polska parkiem białowieskim w fotografii” – wykonanie fotografii na terenie Polski fauny lub flory, która występuje także w Białowieskim Parku Narodowym.
 2. „Warstwy lasu na plakacie Puszczy Białowieskiej” – wykonanie plakatu prezentującego rośliny tworzące warstwy lasu na przykładzie Puszczy Białowieskiej.
 3. „Prastara puszcza i oddziaływanie człowieka i zjawisk pogodowych” – wykonanie prezentacji na temat oddziaływania człowieka i zjawisk pogodowych na Puszczę Białowieską.
 4. „Zakochaj się w puszczy” – napisanie opowiadania lub artykułu o krajobrazie, formach przyrodniczych, faunie i architekturze występujących na terenie Puszczy Białowieskiej.

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych z terenu całej Polski. Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia!
Prace należy przesyłać elektronicznie. Jeśli nie są wykonywane techniką cyfrową, to należy je zeskanować lub sfotografować. Zgłoszenia do konkursu oraz prace przesyłać należy za pomocą formularza zgłoszeń (https://puszcza.tv zakładka konkursy) . Rozstrzygniecie konkursów planowane jest na 29.04.21.
Zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic (opiekun prawny) – patrz  regulamin konkursu na stronie https://puszcza.tv   w zakładce Konkursy.

 Anna Szczypińska

Konkurs "Jestem z Mazowsza"

Pobierz REGULAMIN KONKURSU

Pobierz PORMULARZ ZGŁOSZENIA

Praca plastyczna, fraszka lub esej – takie zadania czekają na uczniów w konkursie samorządu województwa „Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. Prace można przesyłać do 30 kwietnia br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Temat przewodni konkursu ma poszerzyć wiedzę młodego pokolenia o historii, kulturze, tradycjach czy przyrodzie zarówno ich małych ojczyzn, jak i całego regionu. Ma również rozwijać i promować talenty artystyczne. Co trzeba zrobić by wziąć w nim udział? Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej lub literackiej – fraszki lub eseju. 

Twórczo o Mazowszu

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkający i uczący się na Mazowszu. Uczniowie szkół podstawowych w klasach I-III mają za zadanie przygotować pracę plastyczną (format A3, techniką płaską np. rysunek, grafika, malarstwo). Z fraszką zmierzy się młodzież klas IV-VI szkół podstawowych, zaś uczniowie szkół podstawowych w klasach VII-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych napiszą esej (maksymalnie 4 strony maszynopisu). Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę. Co ważne, musi być to praca własna, oryginalna, wcześniej nienagradzana oraz niepublikowana.

Nagrody
Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe lub finansowe.


Praca plastyczna
(uczniowie klas I-III szkół podstawowych)

Praca literacka – fraszka
(uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych)

Praca literacka – esej
uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII)

Praca literacka – esej
uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce: nagroda o wartości do 760 zł
II miejsce: nagroda o wartości do 650 zł
III miejsce: nagroda o wartości do 500 zł

I miejsce: 1000 zł
II miejsce: 800 zł
III miejsce: 500 zł

I miejsce: 2000 zł
II miejsce: 1500 zł
III miejsce: 1000 zł

I miejsce: 2000 zł
II miejsce: 1500 zł
miejsce: 1000 zł

Jak wziąć udział w konkursie?

Pracę plastyczną lub literacką wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. 

W przypadku prac literackich – fraszki i eseju dopuszczalne jest również przesłanie dokumentów na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w tytule wiadomości wpisując „Konkurs – Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia br.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Kancelarii Marszałka pod numerami telefonów: 22 59 07 743 lub 22 59 07 611 bądź drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Regulamin Konkursu na ozdobę wielkanocną.

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA

1. Organizatorem konkursu jest Ks. Roman Zając, s. Jadwiga Szczepańska, Agata Styczyńska.

2. Konkurs na charakter szkolny.

3. Cele konkursu:

 • pobudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.
 • kultywowanie chrześcijańskich tradycji świątecznych,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 • wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji.

4. Kategorie konkursowe:

 • Konkurs na ozdobę wielkanocną jest organizowany w następujących kategoriach:
 • Jajko wielkanocne – pisanka;
 • Stroik wielkanocny.

b) W każdej kategorii konkursowej prace będą oceniane w następujących kategoriach
wiekowych:

 • Uczniowie klasy I - III
 • Uczniowie klasy IV - VIII

5. Technika wykonania prac jest dowolna, posiadająca jak najmniej elementów gotowych.  Wielkość dowolna.

6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu. Każda praca musi zawierać dane autora wg wypełnionej karty zgłoszeniowej przymocowanej do pracy. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać do pani Agaty Styczyńskiej na świetlicy szkolnej do dnia 26 marca 2021r.

Prace po tym terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą przyjmowane.

7. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe. Ocenie będzie podlegać zgodność z wytycznymi regulaminu: zgodność z symbolami chrześcijańskimi, estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów oraz stopień trudności wybranej techniki plastycznej. Komisja konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Komisja ma prawo przyznania wyróżnień, ma także prawo nie przyznać miejsc i wyróżnień w danej kategorii.

Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 29 marca 2021r. dla uczniów klas I – III w siedzibie szkoły, natomiast dla uczniów klas IV – VIII w ogłoszeniach na portalu Librus. Wszystkie wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce.
Prace konkursowe będzie można zobaczyć w kościele parafialnym w okresie świąt.

9. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w
formie rejestracji fotograficznej i jej prezentacji na stronie internetowej szkoły, gminy
i parafii. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO
JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

 • ORGANIZATOR.

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 11 im.  św. Jadwigi Królowej Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach.
2. CELE:

 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności św. Królowej Jadwigi,
 • upowszechnienie sylwetki patronki,
 • inspirowanie do twórczych działań,
 • kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej swoich przemyśleń,
 • rozwijanie talentów plastycznych,
 • interpretacja wydarzeń historycznych w formie graficznej – komiks,
 • kształtowanie przyjaźni między narodami,
 • kształtowanie szacunku do historii i kultury,
 • przygotowywanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

3. UCZESTNICY KONKURSU:

 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Polski, klasy I – III (pierwsza kategoria wiekowa) oraz IV – VIII (druga kategoria wiekowa) oraz Litwy, klasy I – IV (pierwsza kategoria wiekowa) oraz V – X (druga kategoria wiekowa).

4. ZASADY:

 • warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie komiksu ukazującego np. związki Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów panowania Królowej Jadwigi i Księcia Jagiełły;
 • format pracy - kartka A3 zapełniona jednostronnie, technika – płaska (np. kredki, pastele, wydzieranka, origami płaskie, kolaż itp.);
 • prace konkursowe należy przesłać na adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
  w Mysłowicach, Mysłowice 41-404 ul. Laryska 101, woj. śląskie, Polska;
 • każda praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasę, dane szkoły, adres, telefon placówki, imię i nazwisko opiekuna;
 • prace będą oceniane w kategoriach: zgodność z tematem, interpretacja własna tematu, estetyka;
 • do nadesłanych prac należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.
Do 15 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).*
6. JURY.
Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
* Uwaga!!! Zmiana terminu na podstawie aneksu do niniejszego regulaminu.
7. KONTAKT.
Wszelkie niejasności z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji prosimy kierować pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefon 32 2222 766.
8. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU.

 • Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Katarzyna Ługowska.
 • Nauczyciel języka angielskiego mgr Marta Protasewicz-Szoen
 • Nauczyciel języka polskiego i plastyki mgr Katarzyna Sromek.
 • Nauczyciel języka polskiego i historii  mgr Klaudia Widera
 • Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie mgr Marek Widera.

9.  ROZSTRZYGNIĘCIE.
Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi 6 czerwca 2020 r. podczas szkolnego festynu.
10. PUBLIKACJA PRAC.
Najlepsze prace zostaną sfotografowane i opublikowane m.in. na stronie internetowej Katedry Wawelskiej oraz na wystawie w Szkole Podstawowej nr 11 w Mysłowicach. Autor prac nie może wnosić roszczeń finansowych. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
11. NAGRODY.
Zdobywcy tytułu laureata konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, pamiątkowymi dyplomami, publikacją swojej pracy.
12. PATRONAT.
O patronat honorowy zostali poproszeni:

 • Ambasador Litwy w Polsce Eduardas Borisovas;
 • Prezydent Miasta Mysłowice – Dariusz Wójtowicz;
 • Ksiądz Prałat Zdzisław Sochacki – Proboszcz Parafii Archikatedralnej na Wawelu;
 • Ksiądz Proboszcz Parafii pw. św. Benedykta w Tychach – Michał Psiuk.

ANEKS DO REGULAMINU
 MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO
JADWIGA I JAGIEŁŁO. DWA SERCA, DWA KRAJE I WSPÓLNA HISTORIA.

 • W związku z epidemią i zawieszeniem zajęć w szkołach  wprowadza się następujące zmiany do poszczególnych punktów regulaminu.

 

 • TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC.

Do 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 • ROZSTRZYGNIĘCIE.

Termin podsumowania i rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany w późniejszym terminie. 

KONKURS MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego
Dla klas I-VIII

Palma powinna uwzględniać tradycyjne materiały służące do jej wykonywania oraz zwyczajowe techniki zdobnicze. Zgodnie  z tradycją w skład palmy wielkanocnej wchodziły rośliny, które wypuszczały liście bądź zakwitały w okresie przypadającym na Niedzielę Palmową, a także rośliny wiecznie zielone. Materiałem bazowym dla palm wielkanocnych w regionie radomskim były gałązki wierzbowe. Oprócz nich wykorzystywane były: trzcina, rogożyna, kwiaty polne, barwinek, gałązki sosnowe, borówki, gałązki porzeczki lub maliny. Rękojeść palmy owijano paskiem ponacinanej z jednej strony bibuły lub wstążką. Palmę można było udekorować kwiatkami wykonanymi z bibuły.
Długość palm wielkanocnych nie powinna przekraczać jednego metra. Dłuższe palmy nie będą podlegały ocenie!
Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą imię i nazwisko autora, klasę, do której uczęszcza oraz nazwę szkoły.
Termin dostarczenia palmy do szkoły:  17 marca 2021 rok.
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie szkoły (klasy młodsze u wychowawcy).
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Konkurs geologiczny

Uwaga!!! Rusza XXIIm edycja Konkursu Geologiczno-Środowiskowego "Nasza Ziemia" - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Geologiczno – Środowiskowym „Nasza Ziemia”. Tegoroczna edycja nawiązuje do Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu i zachęca uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do podróży w głąb Ziemi oraz odkrywania niezwykłych światów, które kryją się pod naszymi stopami. Hasło konkursu brzmi: Tajemniczy świat jaskiń!

Odbywa się w dwóch kategoriach i dla trzech grup wiekowych:

 • konkurs plastyczny – dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych
 • konkurs wiedzy geologicznej – dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

Pobierz regulamin i niezbędną do konkursu dokumentację

Pełną informację o konkursie znajdziecie na stronie https://www.pgi.gov.pl/

Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Grażyna Kalembkiewicz, wszystkie zapytania proszę kierować przez Librusa lub teamsy.

KONKURS PLASTYCZNY KRUS DLA KLAS I-VIII

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”


ZADANIE KONKURSOWE:
Uczestnik Konkursu wykonuje pracę plastyczną w formacie A3 (dwuwymiarową), w dowolnej technice, obrazującą sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
TERMIN SKŁADANIA PRAC:    29 MARZEC 2021R.
Klasy I-III prace wraz z podpisanymi przez rodziców zgodami przynoszą do wychowawców.
Natomiast klasy IV-VIII dostarczają zapakowane  i opisane prace oraz zgody do szkoły i zostawiają je w przedsionku.
Zgody dla klas I-III u wychowawców.
Zgody dla klas IV-VIII do pobrania na stronie szkoły/zakładka konkursy/ lub w szkole przy wejściu.
ZAPRASZAMY

Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Pobierz Informacja na temat danych osobowych i ich przetwarzania

Pobierz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Konkurs dla uczniów

28 stycznia obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym wydarzeniem zachęcam wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie wiedzy, której tematem jest ochrona danych osobowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić test znajdujący się na stronie:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lR73Qvn2b0aN9zOp4PdTO4VQqD7iAsBKraZHPIK1qJ5UOE9YVTA0TkZWNzc5Nk5RVlhXMjY3V0JBWS4u
Ostateczny termin wykonania testu to 28.01.2021 r.
Tomasz Krekora

Zaproszenie

Z okazji zbliżającego się  Dnia Świętego Walentego  pragniemy  Was zaprosić do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.”Jak dbać o serce?” Serce jest symbolem miłości, ale także ważnym narządem naszego organizmu, dlatego należy o nie dbać. Choroby układu krążenia  są najczęstszą przyczyną  umieralności w Polsce.


Cele konkursu:
1.Popularyzacja wiedzy na temat profilaktyki chorób serca wśród uczniów.
2.Promocja zdrowego trybu życia –kształtowanie pozytywnych  wzorców w zakresie profilaktyki chorób serca.
3. Zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych.
4. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
Adresaci   konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas: I-III  oraz IV –VIII
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie:

 • Klasy I-III – plakat w formacie A4 wykonany dowolną techniką plastyczną,
 • Klasy IV-VIII - plakat w formacie A3 wykonany dowolną techniką plastyczną,

Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię  i nazwisko autora pracy, klasa.
Prace proszę składać do 26 lutego do p. Anny Szczypińskiej lub  p. Agaty Styczyńskiej (w szkole) lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Anna Szczypińska, Agata Styczyńska

Konkurs plastyczny Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w konkursie Format pracy i technika dowolna.

Prace wraz z oświadczeniem rodzica należy dostarczyć do szkoły do 7.12.2020r.

Pobierz OŚWIADCZENIE

KONKURS PLASTYCZNY W RAMACH AKCJI „SIĘ GRA SIĘ MA PLAYROOM Z WYOBRAŹNI”

URUCHOM WYOBRAŹNIĘ I STWÓRZ ŚWIETLICĘ MARZEŃ! RYSUJ, MALUJ, WYCINAJ – TECHNIKA DOWOLNA!

Zadaniem w Konkursie jest wykonanie przez uczniów dowolną techniką pracy plastycznej pt. „Playroom z wyobraźni”, która będzie przedstawiać wymarzoną salę gier, w którą może się przemienić nasza świetlica. Spośród wszystkich zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wybierze jedną, która przekształcona zostanie w profesjonalny projekt, a FIRMA Hasbro sfinansuje jego realizację!

Do dzieła!
Liczymy na Wasze niesamowite pomysły!

TERMIN ODSYŁANIA PRAC: 18 GRUDZIEŃ 2020R.

MIEJSCE I SPOSÓB ODSYŁANIA PRAC:
WYKONANEJ PRACY NALEŻY ZROBIĆ ZDJĘCIE I ODESŁAĆ POPRZEZ APLIKACJĘ TEAMS DO PANI AGATY STYCZYŃSKIEJ
ZAPRASZAMY!

KONKURS „Moje spotkania z Puszczą”

XXX jubileuszowa edycja 2020
DLA UCZNIÓW KLAS OD I DO VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
„Sekretne życie Puszczy Kozienickiej”

Dziedziny twórczości

FOTOGRAFIA
Album fotograficzny wykonany w formacie A4 z bloku technicznego powinien zawierać:
• 4 szt. – 6 szt. zdjęć o formacie 10 x 15 cm
• opis zdjęć (lokalizacja i nazwa fotografowanego obiektu)

LITERATURA
- maksymalnie dwie strony formatu A4 (wiersz, opowiadanie)
- wydruk komputerowy lub staranny rękopis.

PLASTYKA
- prace nie przekraczające formatu A3 winny być wykonane trwałą techniką (np. kredki, farby, ołówek, węgiel drzewny - niedopuszczalne wyklejanki)

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 21 PAŹDZIERNIKA 2020R.
MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: WYCHOWAWCY, P.R.JĘDRASEK, P.A.STYCZYŃSKA.
ZAPRASZAMY!

Regulamin X edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

§ 1. Organizacja i cel Konkursu
1. Organizatorem X edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwanego dalej „Konkursem” jest Województwo Mazowieckie, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Celem Konkursu jest:
1) popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu;
2) propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu;
3) poszerzanie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy;
4) zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

§ 2. Adresaci Konkursu
Konkurs skierowany jest do:
1) wolontariuszy;
2) osób korzystających z pomocy wolontariuszy;
3) podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
4) organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Polsce.

§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Zgłoszeni do Konkursu mogą zostać:
1) pojedynczy wolontariusze;
2) grupy wolontariuszy;
3) szkolne koła wolontariatu;
4) rodziny.
2. Podmiot zgłoszony do Konkursu, zwane dalej „Kandydatem”, swoją aktywność wolontariacką może realizować w dowolnym obszarze życia społecznego.
3. Kandydatów mogą zgłaszać:
1) organizacje pozarządowe;
2) grupy samopomocowe;
3) instytucje państwowe;
4) instytucje samorządowe;
5) podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
6) osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;
7) wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury).

§ 4. Wymagania formalne
1. Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2

 

2. W przypadku zgłoszenia Kandydata przez osoby wskazane w § 3 ust. 2 pkt 6 i 7 konieczne jest pisemne potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć. Potwierdzenie należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.
3. Każdy ze zgłaszających może zgłosić od 1 do 5 Kandydatów. Dla każdego Kandydata należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
4. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności Kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 1. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relacja, refleksja, pamiętnik, jednak musi odnosić się do spełniania przez zgłaszaną osobę lub grupę kryteriów, o których mowa w § 7.
5. Opis, o którym mowa w ust. 4, powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach w formacie A4 i być sporządzony w formie maszynopisu, wydruku komputerowego lub w wersji elektronicznej w formie wskazanej w ust. 7 pkt 1.
6. Materiały inne niż wymienione w ust. 4 i 5 (np. filmy, materiały audio, prezentacje multimedialne) nie będą brane pod uwagę.
7. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z opisem należy przekazać w jednej z niżej wskazanych form:
1) elektronicznej – na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , z tematem „X edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
2) papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa. Z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

§ 5. Harmonogram Konkursu
1. Zgłoszenia w Konkursie przyjmowane są od 1 września do 30 września 2020 roku – o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje w terminie do 30 października 2020 roku.
3. Wyniki Konkursu podaje się na stronach internetowych pod adresami www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.
4. Wręczenie dyplomów oraz nagród odbywa się podczas uroczystej gali wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.
5. Termin i miejsce wręczenia nagród przez Organizatora podaje się do publicznej wiadomości na stronie www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania gali, o której mowa w ust 4. I wręczenia nagród w inny sposób. Po zakończeniu Konkursu Organizator przesyła listy gratulacyjne do prezydenta/burmistrza/wójta miasta/gminy, w której działa laureat Konkursu.

§ 6. Kapituła i jej zadania
1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu, powołana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w drodze zarządzenia.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego;
2) dwaj przedstawiciele Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Kapituła Konkursu może zaprosić w roli ekspertów bez prawa głosu przedstawicieli organizacji lub instytucji zajmujących się wolontariatem.
4. Pracami Kapituły Konkursu kieruje Przewodniczący wskazany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1.
3

 

5. Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów w następujących kategoriach:
1) wolontariat indywidualny;
2) wolontariat grupowy;
3) wolontariat w szkole lub przedszkolu;
4) wolontariat seniorów;
5) wolontariat w czasie pandemii – specjalna kategoria, która powstała, aby wyróżnić i docenić wolontariacką pracę podczas pandemii COVID-19 w 2020 roku.
6. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia.
7. Kapituła Konkursu ocenia zgłoszenia według kryteriów określonych w § 7.
8. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje na posiedzeniu w drodze konsensusu, w przypadku braku możliwości jego osiągnięcia - w drodze głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu, członkowie Kapituły przesyłają swoje oceny zgłoszeń przed posiedzeniem Kapituły drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub wyznaczają osobę, która przedstawi ich ocenę na posiedzeniu Kapituły.
10. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, zawierający w szczególności wyniki przeprowadzonej oceny zgłoszeń oraz wyboru laureatów Konkursu. Protokół podpisuje Przewodniczący Kapituły Konkursu
11. Od rozstrzygnięcia Konkursu przez Kapitułę nie przysługuje odwołanie.
12. Kapituła ulega rozwiązaniu po wyborze laureatów Konkursu.
13. Członkom Kapituły nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Kapitule.

§ 7. Kryteria oceny zgłoszeń
Przy ocenie zgłoszonych kandydatów bierze się pod uwagę przede wszystkim:
1) zaangażowanie,
2) innowacyjność,
3) skuteczność,
4) partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.
§ 8. Uprawnienia laureatów
1. Laureaci Konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu „Laureata Mazowieckich Barw Wolontariatu” wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody, w ramach swoich działań promocyjnych.
2. Organizator promuje laureatów Konkursu na swoich stronach internetowych www.mazovia.pl i www.dialog.mazovia.pl.

§ 9. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych biorących udział w konkursie jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , ePUAP: /umwm/esp/.
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
4

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu w związku z dążeniem do zawarcia i realizacji umowy za którą uważa się regulamin konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, w celu przeprowadzenia konkursu, przyznania, wręczenia dyplomów oraz nagród osobom wykazującym i realizującym aktywność wolontariacką w dowolnym obszarze życia społecznego i upublicznienia informacji o wynikach konkursu.
4. Dane mogą być upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji zawartych w uzasadnieniu formularza zgłoszeniowego np. na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz www.dioalog.mazovia.pl (dotyczy wyróżnionych i laureatów konkursu), w lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach, promujących konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” oraz być udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji, dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności;
6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych. Ponadto uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl)
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie „„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.
9. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu poprzez złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią i akceptacji jego warunków.
10. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prawnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 10. Wykorzystanie wizerunku
1. Kandydaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) w sprawach związanych z Konkursem, w szczególności dotyczących przyznania nagród i wyróżnień poprzez stosowne oświadczenie w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb Konkursu wizerunek kandydata może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej www.mazovia.pl, w piśmie Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Mazowsze. serce Polski” oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
5

§ 11. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zwraca formularzy zgłoszeniowych złożonych przez uczestników Konkursu.
2. Informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych wykorzystuje się wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu.
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wykonanie: Dan-net