• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Aktualności

Pożegnanie szkoły przez uczniów klasy 8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko

Wyjątkowy rok, wyjątkowe zakończenie roku, wyjątkowi uczniowie - takie myśli przychodziły do głowy nielicznym nauczycielom i rodzicom zgromadzonym w sali gimnastycznej 26 czerwca 2020 roku. Bo jak tu podziękować i pożegnać się ze szkołą, w której spędziło się osiem pełnych emocji lat życia, kiedy nie można się spotkać z osobami, które pełniły ważną rolę w tym życiu? Z wychowawcami, nauczycielami, pracownikami szkoły? Skoro nauka w ostatnim czasie była zdalna, to pożegnanie też takie być musiało. I tak zamiast tradycyjnej akademii zgromadzeni w sali ósmoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko, dyrektorka szkoły pani Agnieszka Babańca, jej zastępczyni pani Ewelina Piecyk-Kowalska, wychowawczyni Anna Rutka, nauczycielka Monika Rodakowska, ksiądz Damian Janiszewski oraz przedstawicielki rodziców pani Beata Sekuła i pani Aneta Szafrańska obejrzeli przygotowany przez uczniów film.

Podróż do świata wspomnień i najwspanialsza pamiątka jednocześnie. Film był niespodzianką dla wychowawczyni, dyrekcji i nauczycieli, a w jego przygotowanie zaangażowali się wszyscy uczniowie. Wzruszona wychowawczyni na pewno też na długo zapamięta tę klasę i to pożegnanie. Ale to nie koniec niespodzianek, bo film z podziękowaniami nagrali też rodzice:

A po podziękowaniach nadszedł czas na nagrody i wyróżnienia. I tak nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie otrzymali:

Laura Rutka,
Justyna Waszkiewicz,
Zuzanna Szewczyk,
Paweł Gnyś.

Zuzanna Szewczyk otrzymała ponadto platynowy laur, czyli nagrodę za całoroczny wkład pracy nad poprawą wyników w nauce.

Rodzice uczniów, którzy uzyskali średnia ocen 5,00 i więcej: państwo Jolanta i Marcin Rutkowie, państwo Krystyna i Dominik Szewczykowie oraz pani Grażyna Waszkiewicz otrzymali listy gratulacyjne z wyrazami uznania i szacunku za trud włożony w wychowanie dzieci. Laura Rutka, Zuzanna Szewczyk i Justyna Waszkiewicz otrzymały ponadto stypendia za wyniki w nauce.

Za pracę w pełnienie funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego oraz funkcji Królowej nagrodzona została Laura Rutka.

Uczennice Justyna Waszkiewicz i Zuzanna Szewczyk otrzymały też nagrody za szczególną postawę, wyjątkowe cechy charakteru, wysoką kulturę osobistą, koleżeńskość, umiejętność współpracy oraz odpowiedniego zachowania się w każdej sytuacji. Uczennice te zostały też nagrodzone za pracę w sklepiku szkolnym.

Cztery uczennice: Laura Rutka, Zuzanna Szewczyk, Justyna Waszkiewicz i Julia Spytek odebrały podziękowania i nagrody za pracę w Szkolnym Klubie Wolontariatu.  

Nagrodzeni zostali też uczniowie pracujący w redakcji gazetki szkolnej "Szkoleś", a byli to Laura Rutka, Zuzanna Szewczyk, Justyna Waszkiewicz i Mikołaj Ociesa.

Na podziękowania zasłużyli też rodzice: pani Beata Sekuła, pani Edyta Sobczyk, pani Aneta Szafrańska, pani Monika Wiraszka, pan Grzegorz Spytek i pani Monika Rodakowska, którzy przez wszystkie lata nauki wspierali nauczycieli w pracy wychowawczej. Pani dyrektor Agnieszka Babańca podziękowała rodzicom za ofiarowaną pomoc i życzliwość życząc jednocześnie powodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć.

Tego dnia podziękowaliśmy także księdzu Damianowi Janiszewskiemu, który w ostatnim roku szkolnym uczył religii. Ksiądz Damian był w Garbatce krótko, ale zapamiętamy go jako życzliwego, uważnego i uśmiechniętego katechetę. Życzymy księdzu owocnej pracy w nowej parafii.

I na tym zakończyła się skromna, ale niecodzienna w swym wyrazie uroczystość. Mamy nadzieję, że ukończenie szkoły podstawowej to nie tylko koniec starej, ale też i początek nowej drogi, w którą uczniowie zabiorą zdobyte tu doświadczenia. Bo przecież "do mety przybywa się tylko po to, by wyruszyć znowu dalej".
Anna Rutka
wychowawczyni klasy 8

Sukcesy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce- Letnisko

Rok szkolny 2019/2020 na zawsze pozostanie w naszej pamięci. W obliczu pandemii stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami, dotąd nieznanymi. Dołożyliśmy wszelkich starań, by nauczanie tradycyjne, a potem zdalne, było dla naszych uczniów przyjazne i efektywne. Nasi wychowankowie wywiązali się doskonale z tego trudnego zadania, uzyskując bardzo wysokie oceny roczne.

Na wyróżnienie zasłużyli uczniowie :

KLASY I-III
Klasa 3a
Lena Basaj,
Paulina Dusińska,
Anna Kołdej,
Anna Kamińska,
Agnieszka Waszkiewicz,
Wiktoria Węsierska.

Klasa 3b
Maja Urbaniak
Karolina Sekuła
Jakub Kobiela
Gabriel Kubiak

Klasa 2a
Ada Zawłocka,
Oliwia Lachowska,
Weronika Sumigowska,
Martyna Iwanowska,
Stefan Sekuła
Bartosz Piątek

Klasa 2b
Krzysztof Prygiel,
Natalia Maj,
Paulina Mucha,
Franciszek Kozak

Klasa 1a
Oliwia Baran,
Bartłomiej Bdzikot,
Maria Dusińska,
Nina Gwardys,
Krzysztof Jędrasek,
Małgorzata Kamińska,
Blanka Małysa,
Jakub Olszowiec,
Marcelina Stalmach,
Szymon Szczepanek,
Iga Zawodnik

Klasa 1b
Lena Banaś,
Klaudia Głowacka,
Kacper Mazanek,
Julia Orłowska,
Weronika Starzyk,
Zuzanna Szewczyk,
Weronika Zawodnik

Klasy IV-VIII

Klasa IVa
Janeczek Maja

Klasa Va
Amelia Kwaśnik
Zofia Brudzyńska
Martyna Jurek
Dominika Maj
Lena Malec
Maja Pochylska
Oliwia Sobieszek

Klasa Vb
Wiktoria Hołuj a
Zuzanna Kęska
Kacper Kopczyński
Michał Olejarz
Adrian Stój
Mateusz Tomala
Gabriela Wilk
Mikołaj Wrona

Klasa Vc
Bartosz Bernacik
Zuzanna Hołuj
pMichał Kamiński
Alan  Kołdej
Katarzyna  Maj
Mikołaj Pawłowicz
Lena Spytek
Vanessa  Szewczyk
Jakub  Zawłocki

Klasa VIa
Bartosz Banaś
Amelia Banaś
Oliwia Gołda
Nikola Janicka
Klaudia Kublik
Julia  Pomarańska
Dominika  Sekuła
Julia Szczur
Szymon Wdowiak

Klasa VIb
Amelia Krawczyk
Malwina Sosnowska
Natalia Warchoł
Agata Zaborska
Emilia Zawadzak

Klasa VIc
Zuzanna Fryszkiewicz
Alicja Karsznia
Kacper Maj
Filip Matejszczak
Zofia Mieczyńska
Tiffany  Roszak
Julia Szewczyk

Klasa VIIb
Zofia Bolesławska
Julia  Dembowska
Zuzanna Kamińska
Hanna Gnyś
Maja Molęda
Jakub Pyrka
Michał Walczak

Klasa VIIIa
Paweł Gnyś
Laura Rutka
Zuzanna Szewczyk
Justyna Waszkiewicz

Wszystkim  serdecznie gratulujemy!

W imieniu Dyrekcji, nauczycieli i  pracowników szkoły  z okazji zbliżających się wakacji chcielibyśmy życzyć  wszystkim uczniom słonecznego i bezpiecznego wypoczynku  oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Monika Bernacik

Erasmus+ - mobilność nauczycieli PSP im .Królowej Jadwigi w Garbatce letnisko

W roku 2019 nauczyciele naszej szkoły postanowili wziąć udział w międzynarodowym projekcie Erasmus + mobilność nauczycieli. Przystąpiliśmy do napisania wniosku do Agencji Narodowej, przedstawiając nasze założenia i cele.

Niniejszy projekt jest wynikiem zapotrzebowania naszej szkoły na rozwój w dziedzinach: podniesienie kompetencji nauczycieli, zmiana tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne wykorzystujące nowoczesnych technologii oraz innowacyjne metody, otwarcie na Europę i zwiększenie liczby projektów międzynarodowych, wzrost kompetencji dydaktyczno - pedagogicznych nauczycieli.

Temat naszego projektu to :Tacy sami, chociaż różni - nauczyciele z PSP w Garbatce - Letnisko w nowoczesnej Europie.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 10 nauczycieli, którzy wyjada na Cypr, Maltę, do Wielkiej Brytanii i Niemiec. W tych państwach  będą uczestniczyć w zajęciach, rozwijając  najważniejsze funkcje języka: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie w j.obcym( j.angielski, j.niemiecki). Podczas kursu duży nacisk położony będzie  na doskonalenie płynności wypowiedzi i rozumienia języka mówionego. Zajęcia prowadzone będą  w niewielkich, wielonarodowych grupach, dzięki czemu każdy z uczestników kursu ma bardzo wiele możliwości, aby w praktyce używać języka, którego się uczy. Rezultatem  projektu będzie wzrost kompetencji i wiedzy uczestników, większe zaangażowanie w projekty międzynarodowe typu etwinning, wymiana młodzieży, odejście od tradycyjnych metod nauczania, uwrażliwianie uczniów na różnorodność językową i kulturową.

Wnioskodawcą  projektu Erasmus+- moblinośc nauczycieli jest pani Agnieszka Babańca jako dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce- Letnisko , a koordynatorem projektu pani Monika Bernacik.

W dniu 26 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy informację, że Agencja Narodowa oceniła naszą szkołę pozytywnie i przekazała wniosek do realizacji. Jest to bez wątpienia  ogromny sukces  wszystkich nauczycieli. Cieszymy się, że będziemy mogli rozwijać nasze kompetencje, a tym samym stale podnosić  jakość pracy naszej szkoły.

Monika Bernacik

Wycieczki z doradztwa zawodowego. Kim jest barber?

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z klas I –III realizowały tematy związane z doradztwem zawodowym. Pracowały z  treściami przedstawionymi w podręcznikach, czy ćwiczeniówkach, ale nie tylko. Ciekawsze okazało się poznanie pracy innych ludzi z bliska.

Odbyło się kilka wycieczek do zakładów znajdujących się na terenie naszej miejscowości. Dzieci odwiedziły zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, gabinet  weterynaryjny. Poznały na czym polega praca kosmetyczki, jakie wykonuje zabiegi, jaką szkołę należy ukończyć, aby móc pracować w tym zawodzie, jakie trzeba mieć cechy charakteru do wykonywania tej pracy. W zakładzie fryzjerskim, p. Beata Sekuła przedstawiła dzieciom krótką historię fryzjerstwa, pokazała dawne narzędzia do pracy, a także nowoczesne metody wykorzystywane dzisiaj, czyli pracę… z komputerem.  Obaliła też mit, jakoby  naszymi fryzurami zajmowały się tylko kobiety. Panowie często są rozchwytywanymi fryzjerami.

W gabinecie weterynaryjnym dzieci dowiedziały się jakie zwierzęta są przyjmowane  ( zdarzyło się, że klientami były jeż i sarna), jakie zabiegi się wykonuje, poznały sprzęt, którym posługuje się weterynarz. Dowiedziały się, że weterynarz powinien kochać zwierzęta, ale także mieć bardzo dobry kontakt z właścicielami zwierząt.

Dzieci wręczyły własnoręcznie przygotowane upominki i złożyły życzenia.
Po wycieczkach okazało się, że większość dziewczynek chce być fryzjerkami, czy kosmetyczkami. Chłopcy nie podzielali tego entuzjazmu. Dzieci były bardzo dobrze przyjęte, otrzymały drobne upominki, słodycze. Jak bardzo potrzebne są te zakłady, odczuliśmy w trakcie epidemii. Wszyscy z utęsknieniem czekaliśmy na otwarcie salonów.

A kim jest barber?
Jeśli któryś z panów zdecyduje się zapuścić bujną brodę, prędzej czy później trafi w ręce barbera. Dziękujemy bardzo właścicielom: p. Beacie Sekule, p. Michalinie Krakowiak, p. Wiolecie Małysa, p. Julicie Banaś  i pracownikom za ciepłe przyjęcie nietypowych klientów.

Uczniowie klas I –III PSP w Garbatce- Letnisko.
Danuta Matysiak

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur Matematyczny"

Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach otrzymali:
Kategoria Żaczek – Natalia Maj
Kategoria Beniamin – Zuzanna Hołuj
Kategoria Kadet – Zuzanna Kamińska, Jakub Pyrka
Gratulujemy wyróżnień – nauczyciele matematyki.

ROZSTRZYGNIĘCIE LITERACKIEGO KONKURSU RODZINNEGO DLA KLAS 1-5 NA WIERSZ O ZDROWYM ODŻYWIANIU

Pobierz WIERSZE

Uczniowie klas od  1 do 5 naszej szkoły od początku roku szkolnego do momentu wprowadzenia stanu pandemii uczestniczyli w „Programie dla szkół”. W ramach  tego programu co najmniej 3 razy w tygodniu otrzymywali świeże owoce i warzywa, soki oraz produkty mleczne. 

Aby skutecznie i trwale kształtować zdrowe nawyki żywieniowe nie tylko uczniów ale także ich rodzin został  ogłoszony „Literacki konkurs rodzinny”. Polegał on na napisaniu przez ucznia i dowolnego członka jego rodziny wiersza na temat zdrowego odżywiania, zalet spożywania warzyw i owoców, produktów mlecznych czy zdrowego stylu życia.

Współpraca dzieci i ich rodzin okazała się bardzo owocna. Powstały piękne wiersze zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia. Wszystkie były niesamowite,  dlatego też wybór tych najlepszych był bardzo trudny. Po wielu rozmowach jury w składzie: pani Danuta Matysiak i pani Agata Styczyńska podjęło ostateczną decyzję ogłaszając laureatów:

KLASY 1-3
1. IGNACY  ZUCHOWICZ Z TATĄ 3A
2. AGNIESZKA I  JUSTYNA  WASZKIEWICZ Z MAMĄ GRAŻYNĄ 3A
3. MACIEJ MOLĘDA Z  MAMĄ EWĄ 2B
KLASY 4-8
1.GABRIELA WILK Z MAMĄ ANNĄ 5B
2. KACPER KOPCZYŃSKI Z MAMĄ 5B
3. ZOFIA  BRUDZYŃSKA Z MAMĄ ANETĄ 5A
WYRÓŻNIENIA - RODZEŃSTWA
KACPER(6C) I DOMINIKA MAJ (5A)
OLIWIA (5A) I KACPER SOBIESZEK (7A)

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzinom za udział w konkursie,  nagrodzonym oczywiście gratulujemy. Mamy także nadzieję, że przesłanie, które płynie z tych wspaniałych wierszy przekona czytających do prowadzenia zdrowego stylu życia. Zapraszamy do przeczytania nagrodzonych wierszy.

ORGANIZATORZY KONKURSU:
DANUTA MATYSIAK
AGATA STYCZYŃSKA

LOGOPEDYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

„Świat szumiących głosek”

Znamy wyniki Logopedycznego Konkursu Plastycznego - „Świat szumiących głosek”. Jego zwyciężczynią została uczennica klasy 1b – Weronika Starzyk. Drugie miejsce zdobyła Natalia Maj, która uczęszcza do klasy 2b, natomiast miejsce III zajęła Agnieszka Waszkiewicz, uczennica klasy 3a.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczennicom i życzymy wielu sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

Kilka słów o konkursie:
Logopedyczny Konkurs Plastyczny - „Świat szumiących głosek” został zorganizowany przez logopedkę szkolną, panią Karolinę Matejszczak. Wzięli w nim udział uczniowie klas I - IV.  Celem konkursu było rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości dzieci (szczególnie tych z trudnościami w mówieniu) oraz prezentacja umiejętności artystycznych. Za pomocą różnych technik plastycznych dzieci przedstawiły otaczający je świat, a dokładnie rzeczy, rośliny, zjawiska, które w swoich nazwach zawierają głoski szeregu szumiącego: sz, ż (rz), cz, dż.

Wszyscy uczniowie stworzyli  wyjątkowo ciekawe i kreatywne prace plastyczne, które zostały ocenione przez jury w składzie: pani Agata Styczyńska, pani Danuta Witkowska i p. Karolina Matejszczak – organizatorka konkursu.

Karolina Matejszczak

Pompujemy dla Zosi

Dziękujemy Publicznej Szkole Podstawowej w Bogucinie za nominacje. Wyzwanie przyjęliśmy! Dziś pompowaliśmy dla Zosi https://www.siepomaga.pl/waleczna-zosia

Nominujemy: Przychodnię Vital-Med https://www.facebook.com/Przychodnia-... https://przychodniagarbatka.pl/
Zespół Placówek Oświatowych w Policznej https://zpopoliczna.eu/
Beauty Salon & Spa Wioleta Małysa w Garbatce-Letnisko

Egzamin ósmoklasisty

Trochę później, niż to było planowane, w maseczkach i z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, ale za to z uśmiechem pomimo stresu, nasi ósmoklasiści zmierzyli się z egzaminem. Wszystko zaczęło się 16 czerwca 2020 r., o godz. 9.00. Wtedy to uczniowie przystąpili do pisania egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Czekały na nich zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte oparte o dwa teksty z lektur obowiązkowych "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza i "Artystę" Sławomira Mrożka. Trzecim tekstem, do którego odnosiły się zadania, był artykuł. Ósmoklasiści mieli też napisać wypracowanie na jeden z wybranych tematów - mogło to być opowiadanie dotyczące spotkania z jednym z bohaterów lektury obowiązkowej lub przemówienie przekonujące do tego, że książki są źródłem mądrości. Wrażenia po pierwszym dniu egzaminów były różne, zdaniem niektórych egzamin był trudny, inni przekonywali, że poszło im bardzo dobrze. Zaskoczeniem był brak rozprawki na teście, ale wielu uczniów zdecydowało się pisać podobne w swojej formie, będące również tekstem argumentacyjnym, przemówienie.

Drugiego dnia, 17 czerwca 2020 r. odbył się egzamin z matematyki. Na uczniów czekało 15 zadań zamkniętych oraz 6 zadań otwartych, których rozwiązania należało zapisać w specjalnym zeszycie rozwiązań. Należało między innymi wykonać obliczenia procentowe, obliczyć pola figur płaskich, czy zrobić zadanie z ostrosłupem. Egzamin nie należał do najłatwiejszych, ale nie pojawiło się na nim nic, co zaskoczyłoby naszych uczniów. Zadania należało po prostu dokładnie przeanalizować, by dobrze zrozumieć polecenie.

Ostatni dzień egzaminów, 18 czerwca 2020 r. to sprawdzian z języka obcego nowożytnego. Uczniowie wybrali język angielski, a podczas egzaminu musieli się wykazać jego znajomością w zakresie słuchania, czytania, pisania oraz funkcji i środków językowych. Egzamin wydał się naszym ósmoklasistom dość łatwy, a ostatnie zadanie polegające na napisaniu e-maila do kolegi z Anglii nie było zaskoczeniem. W wiadomości dotyczącej koleżanki, która w najbliższym czasie  przeprowadza się za granicę należało przede wszystkim wykazać się znajomością słownictwa nazywającego emocje. Problemem dla niektórych uczniów mogła okazać się objętość tekstu, swoją wypowiedź należało bowiem zawrzeć w co najmniej 50 słowach.

Egzamin w naszej szkole mimo niezwykłej sytuacji przebiegł spokojnie. Wszyscy uczniowie wzięli w nich udział, czuli się dobrze i dali sobie radę pomimo dodatkowego stresu. Na wyniki trzeba będzie jednak trochę poczekać, bowiem pojawią się one dopiero pod koniec lipca. Jednak już dziś jesteśmy z naszych ósmoklasistów bardzo dumni, że stanęli na wysokości zadania. Życzymy im jak najlepszych wyników, które pomogą w dostaniu się do wymarzonej szkoły średniej.

Anna Rutka

ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO KONKURSU NA PORTRET KRÓLOWEJ JADWIGI PATRONKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO

Dnia 15 czerwca 2020r. jury w składzie:  pani Renata Strzałkowska-Jędrasek, pani Agata Styczyńska oraz pani Danuta Siembor ogłosiło wyniki SZKOLNEGO KONKURSU NA PORTRET KRÓLOWEJ JADWIGI PATRONKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GARBATCE-LETNISKO.

W konkursie wzięło udział 69 uczniów naszej szkoły. Technika, w której należało wykonać portret była dowolna. Uczniowie najczęściej wybierali formę rysunku i malarstwa.  Pojawiły się także prace wykonane grafiką komputerową.

Jury oceniając prace uczniów brało pod uwagę kilka aspektów: estetykę wykonania, pomysłowość oraz przede wszystkim zgodność z tematem konkursu (strój, cechy wyglądu, obecność herbów rodowych, symboli władzy królewskiej).

Wszystkie nadesłane prace można podziwiać na specjalnie przygotowanych padletach.

Laureaci konkursu to:
Klasy 1-3
Nagrody:

OLIWIA BARAN  1A
MIKOŁAJ KRAWCZYK 2A
AGNIESZKA WASZKIEWICZ 3A

Wyróżnienia:
FILIP MAJCHER  1A
WERONIKA STARZYK   1B
OLIWIA HERNIK   2A
FRANCISZEK JANAS    2B
EMILIA KŁOS  3B
KAROLINA SEKUŁA 3B

Klasy 4-8
Nagrody:

JULIA DEMBOWSKA 7B
NIKOLA JANICKA 6A
EMILIA ZAWADZAK 6B

Wyróżnienia:
MIKOŁAJ PAWŁOWICZ 5C
OLIWIA GOŁDA 6A
MALWINA SOSNOWSKA 6B
DOMINIKA SEKUŁA 6A
LENA SPYTEK 5C
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie,  nagrodzonym gratulujemy i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych plastycznych zmaganiach.

ORGANIZATORZY KONKURSU:
RENATA STRZAŁKOWSKA-JĘDRASEK
AGATA STYCZYŃSKA
DANUTA SIEMBOR

XVII Konkurs Ortograficzny Dyktando o Złote Pióro Burmistrza Gminy Kozienice został rozstrzygnięty!

Dnia 22 stycznia 2020 roku w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski w Kozienicach odbył się XVII Konkurs Ortograficzny Dyktando o Złote Pióro Burmistrza Gminy Kozienice. W konkursie wzięło udział 95 uczniów szkół podstawowych z powiatu kozienickiego. Jest nam niezmiernie miło, że wśród laureatów znalazły się uczennice naszej szkoły. W kategorii wiekowej uczniów klas 4 -6 Maja Pochylska, uczennica klasy 5a, zajęła III miejsce, natomiast Malwina Sosnowska, uczennica klasy 6b - miejsce IV.  

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Powodem do radości jest także wysokie osiągnięcie naszej szkoły w rozgrywkach międzyszkolnych. Nasza placówka zajęła II miejsce w kategorii uczniów klas 4 - 6 i IV miejsce w kategorii uczniów starszych, klas 7-8.

Serdecznie gratulujemy Mai i Malwince i życzymy im kolejnych sukcesów w następnym roku szkolnym.

Karolina Matejszczak

Wykonanie: Dan-net