• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

17 lutego bieżącego roku w Zespole Szkół Samorządowych odbyło się spotkanie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z żołnierzami jednostki wojskowej w Dęblinie. Tematyka prelekcji dotyczyła pracy saperów i  zapoznania uczniów z procedurami postępowania w razie znalezienia niewybuchów oraz konsekwencjami nieostrożnego obchodzenia z nimi. Największe  zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży wzbudziło wyposażenie grupy saperskiej, sprzęt i odzież ochronna.

 

Wykonanie: Dan-net