• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Klasa

Godzina

mgr Irena Cieloch

Zajęcia rozwijające z zakresu ruchu drogowego

IVa

1

mgr Renata Maj

Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne

Ia

1

mgr Elżbieta Mazur

Zajęcia rozwijające „Grajmy w szachy”

IIIa

2

mgr Danuta Fałek

Zajęcia rozwijające - szachy

IIIb

6

mgr Monika Rodakowska

Zajęcia w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Ia, Ib

6

mgr Agata Styczyńska

Zajęcia rozwijające muzyczno -plastyczne

VIb

6

mgr Renata Strzałkowska - Jędrasek

Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne

VIc

6

mgr Monika Bernacik

Zajęcia rozwijające z j. polskiego

Vc

7

mgr Monika Bernacik

Zajęcia rozwijające z j. polskiego

VIIb

8

mgr Anna Rurka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego

VIIIa

8

Wykonanie: Dan-net