• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Grbatce-Letnisko w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w programie „Twoje Dane – Twoja Sprawa”.
Organizatorem programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
https://uodo.gov.pl/p/tdts

SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH INICJATYWA EDUKACYJNA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie, to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane-Twoja sprawa" prowadzonego przez organ ds. ochrony danych osobowych. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 roku pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. W roku szkolnym 2020/2021 Urząd Ochrony Danych Osobowych zrealizuje XI edycję tego programu.

Systemowa edukacja w całej Polsce

Program „Twoje dane-Twoja sprawa" – skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli – jest systemowym projektem edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych realizowanym na skalę ogólnopolską.

Rocznie przystępuje do niego ponad 300 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach. Statystycznie rocznie Program realizuje ok. 3000 nauczycieli oraz 40000 uczniów.

Program „Twoje dane-Twoja sprawa" od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas lekcji, pogadanek oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Dwa etapy realizacji programu Program jest realizowany w dwóch etapach:
- najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy m.in. biorą udział w dwudniowej konferencji szkoleniowo-informacyjnej, podczas której UODO przekazuje im pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację Programu. Materiały te i informacje są obowiązkowo przekazywane również radom pedagogicznym,
- w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

Szczegółowe informacje o programie: https://uodo.gov.pI/pl/p/

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACYJNYM UODO DLA SZKÓŁ

Urząd Ochrony Danych Osobowych realizuje od 2009 roku ogólno polski program edukacyjny "Twoje dane-Twoja sprawa". Istotą jego działań jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności. Program realizowany jest poprzez zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i warsztaty tematyczne.

Jakie są korzyści dla uczniów?
- wykazują się pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi, aktorskimi i sportowymi,
- zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dot. Skutecznej ochrony siebie,
- aktywnie spędzają czas
- uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i in.

Jakie są korzyści dla nauczycieli?
-uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, podczas których uzyskują wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne,
- zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty,
- doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami.

Jakie są korzyści dla szkół?
- umożliwia podnoszenie kwalifikacji kadrze,
- promuje szkołę w środowisku lokalnym,
- przyczynia się do podniesienia świadomości uczniów na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa.

 

Poradnik dla szkół,  dostępny na stronie internetowej UODO pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik  (załącznik o nazwie "Poradnik dla szkół"),

Wykonanie: Dan-net