• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

 18 września uczniowie zaopatrzeni w worki  na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Celem tej akcji jest rozwijanie świadomości ekologicznej oraz  wykształcenie u dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań, nawyków w zakresie segregacji  śmieci.

Sprzątanie świata 2020

Sprzątanie Świata to coroczna akcja, w której biorą udział wszyscy, którym nie jest obojętny los i wygląd naszej planety.  W tych dniach w wielu miastach w Polsce i na świecie ludzie zbierają się w parkach, lasach  organizując zbiórkę odpadów wyrzucanych przez resztę społeczeństwa. Najczęściej w zbiórce biorą udział dzieci ze szkół, ale coraz częściej przyłączają się do akcji także inne środowiska.

Klasa #a sprząta świat

W ramach akcji „Sprzątanie świata”  uczniowie mogą wziąć udział  w konkursie plastycznym pt. „Akcja segregacja”. Temat pracy konkursowej  dotyczy przedstawienia sposobów  na ograniczenie wytwarzanych odpadów , wiedzy o segregacji odpadów i ich ponownego przetwarzania.  Prace należy złożyć do 9 października.  

Akcja-segregacja, plakaty

Wykonanie: Dan-net