• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Co roku w naszej szkole realizowany jest program edukacyjno- wychowawczy  „Z savoir vivre za pan brat”. Jest on poświęcony zasadom właściwego zachowania się uczniów w środowisku szkolnym i w różnych sytuacjach życiowych.  Mimo niesprzyjających warunków- stan epidemiczny w kraju- udało nam się jednak i tym razem przeprowadzić szereg zajęć oraz wybrać najkulturalniejszego ucznia w szkole.

W ramach programu,  podczas spotkań on line z uczniami, wychowawcy przypominali zasady dobrego wychowania i uczyli krytycznej postawy wobec niewłaściwych zachowań. Dodatkowo zorganizowane zostały konkursy- w najmłodszych klasach uczniowie przygotowali prace plastyczne przedstawiające zasady właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. W klasach 4-8 zadaniem uczniów było przygotowanie oryginalnego, krótkiego hasła na temat savoir vivre oraz wskazanie najbardziej kulturalnej osoby w klasie.

Etapem podsumowującym wszystkie te działania był quiz, do którego uczniowie przystąpili we wtorek 12 maja 2020 roku. Wzięło w nim udział 10 osób reprezentujących poszczególne klasy. Najlepiej i najszybciej z pytaniami oraz skomplikowanymi zagadnieniami poradził sobie Karol Anglisz z klasy 7a. To on może z dumą posługiwać się przez najbliższy rok tytułem „Mistrza savoir vivre”. Gratulujemy serdecznie i mamy nadzieję, że znajomość zasad kulturalnego zachowania  ułatwi Kamilowi nawiązywanie  znajomości i zjednywanie sobie sympatii, nie tylko wśród rówieśników.

Koordynator programu:
Bernadeta Basaj
Renata Strzałkowska - Jędrasek

Wykonanie: Dan-net