• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

W grudniu 2019 r. realizowaliśmy projekt edukacyjny na temat: Gdzie są Twoje korzenie? (migracja ludności na Mazowszu). Naszą grupę projektową stworzyli uczniowie klasy VIII a: Mateusz Kłos, Mateusz Szafrański, Zuzanna Szewczyk, Maciej Zaręba, pracowaliśmy pod opieką pani Anny Rutki. Projekt ten jest jednym z zadań w "Konkursie wiedzy o Mazowszu", do którego przystąpiliśmy.

Celem naszego projektu jest: propagowanie wiedzy na temat regionu, zainteresowanie uczniów historią własnej rodziny, kształtowanie umiejętności poznawania świata poprzez własne działania, rozwijanie zdolności myślenia analitycznego, rozbudzenie potrzeby rozwijania swoich umiejętności, kształtowanie odpowiedzialności za działania grupy, rozwijanie umiejętności współpracy. Nasz projekt był projektem badawczym, w którym poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania o przyczyny i zakres migracji ludności na Mazowszu. Podczas realizacji projektu wykorzystaliśmy mocne strony poszczególnych członków zespołu. Rozdzieliliśmy zadania w taki sposób, by każdy z nas mógł wykorzystać i rozwinąć swoje umiejętności.

Projekt składał się z dwóch elementów: części badawczej w postaci badania ankietowego, które przeprowadziliśmy wśród uczniów klas IV-VI i części teoretycznej, czyli eseju historycznego na temat migracji ludności na Mazowszu.  Rezultatem naszej pracy było powstanie mapy migracji naszych przodków oraz artykułu do gazetki szkolnej "Szkoleś" wydawanej w naszej szkole (częścią artykułu jest też wywiad z pochodzącą ze Śląska nauczycielka naszej szkoły).

W ankiecie skierowanej do kolegów i koleżanek zapytaliśmy, skąd pochodzą ich rodziny. Aby się tego dowiedzieć, poprosiliśmy o wpisanie nazw rodzinnych miejscowości (wraz z określeniem województwa) zarówno ich rodziców, jak i dziadków. Wyniki badania przeanalizowaliśmy zarówno pod względem ilościowym - określiliśmy jaki procent mieszkańców migrowało w obrębie województwa mazowieckiego (97 %), a ilu z migrantów pochodzi z terenu innych województw; jak i pod względem jakościowym - wyodrębniliśmy miejscowości i województwa, z których pochodzą obecni mieszkańcy naszej miejscowości, stworzyliśmy ich listę. Dodatkowo zajęliśmy się przeanalizowaniem odległości, jakie dzielą mieszkańców od ich rodzinnych miejscowości. Przeważają bowiem migracje w obrębie najbliższego regionu (wyniki zagęszczają się w promieniu 30 km od Garbatki).

Wyniki części badawczej naszego projektu zobrazowaliśmy tworząc mapę migracji, na której oznaczyliśmy wszystkie podane w ankietach miejscowości. Mapę wyeksponowaliśmy w holu szkoły. W części teoretycznej naszej pracy prześledziliśmy historię Mazowsza pod kątem migracji ludności na tym terenie, zarówno tej wymuszonej, jak i swobodnej. Zastanowiliśmy się też nad jej przyczynami i skutkami. Uzupełnieniem części teoretycznej stał się artykuł pt. "Gdzie są twoje korzenie?", w którym opowiedzieliśmy o naszym projekcie i jego wynikach. Przeprowadziliśmy też wywiad z osobą, która sama podjęła decyzję o migracji. Zapytaliśmy ją o motywacje, którymi się kierowała, ale też o trudności, z którymi muszą sobie radzić migranci. Zarówno artykuł, jak i wywiad ukażą się w kolejnym numerze naszej gazetki ("Szkoleś", nr 3/2019/2020).

Uczniowie klasy VIIIa

Pobierz esej "Migracje ludności na Mazowszu"

Pobierz ANKIETĘ

Wykonanie: Dan-net