• bal
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • lewa
 • prawa
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

Rok temu, 1 i 2 listopada 2018 r. nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko przy współpracy z księdzem kanonikiem Augustynem Rymarczykiem, proboszczem tutejszej parafii przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na renowację grobowca Janiny i Józefa Lewandowiczów, rodziców Anny Lewandowicz PS. „Hania”. Grób wymagał natychmiastowej odbudowy ze względu na fatalny stan techniczny, ponieważ za kilka lat miejsce pochówku rodziców naszej lokalnej bohaterki zniszczałoby i zostało zapomniane.

Całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. W ciągu dwóch świątecznych dni udało się zebrać środki na budowę nowego nagrobka.

Zachęcona dobrym efektem ubiegłorocznej kwesty społeczność szkolna w bieżącym roku planuje zbiórkę funduszy na odnowienie grobu Zofii Sztobryn, założycielki pierwszej szkoły w Garbatce, osoby zasłużonej dla naszej małej ojczyzny. Grób rodziny Sztobrynów, w którym spoczywa Zofia Sztobryn, wymaga prac renowacyjnych.

W organizacji tegorocznej kwesty, która odbędzie się 1 i 2 listopada przy cmentarzu parafialnym w Garbatce oraz przy cmentarzu parafialnym w Gródku, swojego wsparcia udzielają księża: ksiądz kanonik Augustyn Rymarczyk, proboszcz parafii w Garbatce- Letnisko oraz ksiądz proboszcz Bogusław Kasprzyk, proboszcz parafii Gródek.

Działania takie, wspólnie prowadzone z uczniami i rodzicami stają się okazją do poznawania dziejów regionu i sylwetek osób zasłużonych dla naszej miejscowości i okolicy. Uczą kreatywności, owocnego współdziałania dla dobra wspólnego. Stanowią okazję do kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich. Środowisko szkolne ma nadzieję, że w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nie zabraknie ludzi dobrej woli, którzy hojnie wspomogą tę akcję, by w 60 rocznicę śmierci Zofii Sztobryn odnowić miejsce jej wiecznego spoczynku.

Mariola Nowakowska

Wykonanie: Dan-net